غلط کردیم گفتیم مرگ برشاه

 

  امروز گیشا، خیابان پیروزی، بر دیواری نوشته شده بود “غلط کردیم گفتیم مرگ برشاه!!” چه کسی بود مهم نیست، مهم این است که زنگهای آغاز پایان رژیم بصدا درآمده است. ایا دیکتاتورها میتوانند این صدا را بشنوند؟

Read more

شهبانو فرح پهلوی : بسیاری هنوز درباره شوهر من (شاهنشاه محمدرضا پهلوی) حرف می‌زنند. این به من انرژی و امید می‌دهد

 

    بسیاری هنوز درباره شوهر من (شاهنشاه محمدرضا پهلوی) حرف می‌زنند. این به من انرژی و امید می‌دهد که مردم در کوچه و خیابان‌های ایران به یاد زمان حکومت شاهنشاهی هستنند. خیلی از جوانان بویژه آنان که پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند از طریق شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و اینترنت با حال و هوای دوران پهلوی در ایران آشنا شده‌اند و در این‌باره آموخته‌اند؛ آن‌ها می‌دانند که چه اتفاقاتی در کشورشان افتاده تا به شکل امروزی درآمده و پدر […]

Read more