Upozit 208 – Nov 11 – آپوزیت ۲۰۸

 

  paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt در برنامه این هفته نخست سخنان هفته گذشته آقای بزرگ برای دانش‌اموزان نقد و بررسی میشود سپس سخنان دیگر مقامات کشور در راستای اخبار رخدادها سنجیده می‌شود. خصوصا سخنان روز چهارشنبه رییس جمهور منتخب

Read more

آپوزیت ۱۹۵

 

  در این برنامه هم به بهم ریختگی مدیریتی در سطح و عمق نظام مقدّس و دلایل آن پرداخته می‌شود. در همین راستا اخبار کشور از سیاست خارجی تا امور داخلی تنها در یک هفته گذشته بررسی میشود تا میزان ثبات در نظام مقدّس سنجیده شود.

Read more
1 2 3