۴۰۰ سالست که در خاورمیانه بر سر آب و زمین* دعواست

اختلاف *سوریه و ترکیه* مربوط به امروز نیست سالهاست.
*دعوای عربستان و یمن و عراق و کویت و قطر* هم مربوط به امروز نیست.
از زمانیکه *لورنس پا به عربستان گذاشت*، دعوا بود! کنفرانس *صلح الجزایردر ۱۹۷۵ به خاطر چشم و ابروی صدام* نبود به خاطر پرهیز از جنگ در خاورمیانه بود.
سالها بود عراق میگفت *”الکویته” مال من است!* عربستان میگفت *یمن خاک من است!* قطر و بحرین و عمان و هم خانه شان برروی شن های داغ بنا شده بود که با وزش هر بادی برباد رفته بودند! از سپتامبر ۱۹۷۳ که *تانکهای اسرائیل به طرف بلندیهای جولان و صحرای سینا* و خلیج عقبه سرازیر شد،
*شاه متوجه شد که باز هم نقشه جغرافیای سیاسی خاورمیانه در حال تغییر است!*! وقتیکه در کنفرانس ۱۴ نوامبر اتحادیه عرب از انور سادات ایراد گرفتند که چرا ۶ روزه تسلیم شدی؟! پاسخ داده بود:
*”مصر ۶ روز جنگید ۶۰ سال فاحشه صادر خواهد کرد!! نوبت همه تان خواهد رسید”!!*
روزیکه قرار شد شاه از ایران برود *ملک حسین پادشاه اردن* به طور خصوصی به دیدار شاه آمد. ۲۷ دسامبر ۱۹۷۸ در *کاخ نیاوران ملک حسین* پادشاه اردن هاشمی به محمدرضا شاه گفت: *”نرو، زیر پای مردم خاورمیانه نفت نیست، بشکه های باروت است!! اگر بروی خاورمیانه رفتنیست.*…”
شاه پاسخ داده بود: *”قیمت این رفتن را مردمی خواهند پرداخت که نمیدانستند برقراری صلح در منطقه ای با میلیارد ها دلار منابع طبیعی و انرژی کار هر حکومتی نیست!! من در مقابل مردم خود نخواهم ایستاد. سلطنت بر روی جنازه های مردم کشورم خواست من نیست. برای من رفاه و آینده مردم ایران مهم بود.*
مشکل باروت زیر پای مردم خاورمیانه تقصیرمن نیست، تولید روزانه ۳۰ میلیون بشکه نفت همه دنیا را به خاورمیانه میکشد و *بعد از رفتن من، میدانم که خاورمیانه رفتنیست…”*
پادشاهی که ۲۰ روز بعد از این سخنان از ایران رفت و *شاید گریه اون روزاو در مهرآباد برای امروز من ایرانی بود.*…

🌹نوشته استاد نادر گرامیان.
باسپاس, بهی.

آگهی‌ها