یورش نیروهای انتظامی با ماشین آبپاش به تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان

🔹🔸🔹روز چهارشنبه بیست ودوم فروردین ماه، کشاورزان شرق اصفهان درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم اختصاص حق آبه دست به تجمع و راهپیمایی در خیابان های منتهی به میدان خوراسگان و جی اصفهان،زدند.نیروهای با ماشین آبپاش به صف تظاهرکنندگان یورش آوردند و مانع از حرکت این جمع در مسیر خیابان جی شدند.
براساس گزارشات منتشره،کشاورزان معترض باحمل پلاکاردهایی همچون

‘ما کشاورزان شرق اصفهان خواهان حقابه خود هستیم و تا پای جان ایستاده ایم،

‘مرده رود خود را زنده خواهیم کرد’،

‘زاینده رود حق مسلم ماست،

اعتراضات وخواسته هایشان را بنمایش گذاشتند.
حاضرین دراین تظاهرات خیابانی شعارهایی منجمله ‘ما مردمان شهر اصفهانیم، حقابه خود را ارث پدر می دانیم، حتی اگر بمیریم حقابه را می گیریم’ سردادند.
اجتماع کنندگان درخیابان منتهی به میدان خوراسگان حضور داشتند و ماموران انتظامی با ماشین آبپاش مانع از حرکت این جمع در مسیر خیابان جی شدند.
سرهنگ حسین حسین زاده جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با حضور در جمع این کشاورزان، از آنان خواست تا در محلی مشخص اجتماع کنند.

براسا آخرین گزارشات منتشره،کشاورزان معترض با قرائت قطعنامه ای به تظاهرات امروزشان خاتمه دادند.

اجرای دقیق مصوبات دولت و شورای عالی آب، توقف برداشت های غیرمجاز و واگذاری آب، تشکیل صندوق پرداخت خسارت و پرداخت خسارت های سال گذشته کشاورزان ،از جمله بند های این قطعنامه بود.‍

آگهی‌ها