چرا گوش‌های خامنه‌ای در اين دو عكس متفاوت است؟ آيا خامنه‌ای بدل دارد؟

 
HTML tutorial

میر طاهر بدل خامنه ای پیدا شد. او ده سال از خامنه ای کوچک تر است. دستهایش سالم است. به جزئیات رفتارها، خنده ها که در این ویدئو با میر طاهر دارند،توجه کنید. در هنگام برخواستن از زمین از دست راستش استفاده میکند ! وحید حقانیان در همه لحظات با خامنه ای اصلی همراه است و هیچگاه او را ترک نمیکند . در این فیلم اثری از وحید حقانیان ومحافظین اصلی دیده نمیشود .

photo_2017-11-20_22-29-04

photo_2017-11-03_09-01-44

photo_2017-06-12_02-01-35

photo_2017-12-16_13-47-39

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.