چرا این انسان های شریف هنوز در زندان حکومت هستند.

 

HTML tutorial

ازادی خواهانی که برای دفاع از زنان روز 8 مارس معادل 17 اسفند به خیابانها امده بودند هنوز در زندان فشاپویه هستند. برای ازادی انها کاری کنیم. جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.