پیکر مومیایی شده رضا شاه ابتدا پیدا و سپس مفقود و تکذیب شد

🔴 در پی تایید خبر پیداشدن یک پیکر مومیایی شده در آرامگاه عبدالعظیم حسنی از سوی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران، روابط عمومی آستان عبدالعظیم، این خبر را تکذیب کرد ..

پیش‌تر، حسن خلیل‌آبادی، گفته بود این احتمال وجود دارد که مومیایی کشف شده متعلق به رضا شاه پهلوی باشد. پیکر رضا شاه بعد از فوت وی، به صورت مومیایی در مصر به امانت گذاشته شد. در اردیبهشت ۱۳۲۹ پیکر به ایران منتقل شد و در نزدیکی آرامگاه عبدالعظیم حسنی، از مکان‌های مقدس شیعیان در ایران، به خاک سپرده شد.

ساختمان آرامگاه بعد از انقلاب سال ۵۷ تخریب شد اما، به گفته، صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، در این محلی پیکری پیدا نشد.

آگهی‌ها