پیام تبریک سال نو توسط منصور اسانلو

پیام سال نو توسط منصور اسانلو ونگا هی به چگونگی شکل گرفتن شورای هماهنگی انقلاب ملی ودموکراتیک ایران به عنوان آلترناتیو برای براتدازی حکومت اسلامی و تشکیل دولت دوران گذار

آگهی‌ها