پنجمین سالگرد جانبازی افشین اسانلو در راه دادخواهی

‍ (https://attach.fahares.com/zcF+7XMxju+bJ72adwwr9g==) پنجمين سالگشت كشتار افشين اسانلو كارگر سنديكاليست ، در زندان رجايي شهر در پيش است. در سي و يكم خرداد ماه ١٣٩٢ افشين اسانلو در زندان رجايي شهر در سالن ١٢ بند زندانيان سياسي دچار حمله قلبي كرده شد. و ساعاتي طولش دادند تا به بهداري زندان ببرندش. در بهداري زندان هم مدتي بدون انجام موارد پزشكي و درماني نگهداري شد. چهار ساعت طول كشيد تا او را با يك وانت سقف دار ، بدون هيچ امكان پزشكي و به همراه يك سرباز مامور زندان، با زدن دستبند و پابند به بيمارستان رجايي كرج بردند. در آنجا پزشكان اعلام كردند كه او را بدون علايم حياتي به اورژانس آورده اند. تلاش زيادي براي بازگرداندن افشين به زندگي كردند، كه بي نتيجه بود. بدين ترتيب زندگي افشين اسانلو را همچون هزاران زنداني بيگناه خاتمه دادند. دو روز بعد از قتل افشين به خانواده اش خبر دادند، كه جسدش در سردخاته بيمارستان است. باشد تا به روز آزادي ، دادخواه ستمي كه بر او و خانواده اش رفته است باشيم. جنبش همبستگي ستم ديده گان دادخواه

آگهی‌ها