پشت به دشمن رو به میهن در نماز جمعه

 

HTML tutorial

کشاورزان اصفهانی حکومت را دشمن و مردم را میهن میدانند. پشت به خطیببببببببببب نماز جمعه ورو به مردم ایران

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.