پشت به دشمن رو به میهن در نماز جمعه

 

HTML tutorial

کشاورزان اصفهانی حکومت را دشمن و مردم را میهن میدانند. پشت به خطیببببببببببب نماز جمعه ورو به مردم ایران

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yes No