پائین کشیدن پرچم رژیم ایران از سازمان ملل توسط گروه ری استارت

 

HTML tutorial

پلیس سوئیس وندتا و گارد ویژه ری استارت را دستگیر کرد!.. پرچم رژیم ایران از سازمان ملل حذف شد!!.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.