نقش گلوباليستها در شورش 57 (بخش اول)

اگر به اتفاق هاى هفته گذشته توجه كنيد و اينكه چرا بعد از سخنرانى ترامپ ،دقيقا يك روز بعد از سخنرانى ترامپ كاخ اليزه برنامه سفر رئيس جمهور فرانسه به ايران تحت اشغال گلوباليستها و ملاهاى حقير را اعلام مى كند انهم بعد از ٤١سال از سفر قبلى ژيسكار دستن ،اما چرا؟

دوستان ملاهاى حاكم بر ايران دشمن اصلى ايران و شما نيستند بلكه مزدورانى حقير هستند كه هر كدام پاسپورت كشورهاى مطبوع خود را در جيب دارند و مثل كارمندان وزارت خارجه كشورهاى مطبوع خود در سرزمين به گروگان گرفته ايران كار مى كنند،دشمن اصلى و مهم ما ايرانيان مجموعه ايى از كشورهاى فاسد هستند كه در شورش ٥٧ همه با هم ،دست در دست هم كشور ما را بين خود تقسيم كردند،دوستان دنبال آدرس غلط نرويد من ملاهاى حاكم در جنايات ايران را حتى پنج درصد مقصر نمى دانم انها مزدورانى حقير بودند و هستند كه قبول كردند نقش جنايتكارانه خود را جهت پياده كردن برنامه هاى اين مجموعه كشورهاى شيطانى و گلوباليست به انجام برسانند كه توى هر جامعه ايى يك مشت آدم نخاله پيدا ميشود .

اينها همانها هستند،و اما اصل موضوع و آدرس درست كه ما ايرانيان بايد به جهان ثابت كنيم كه ما احمق نيستيم و حقايق را مى دانيم ،دوستان اينكه ترامپ بياييد و جناياتى كه ملاها انجام داده اند را ليست كند من و ما را نبايد خوشحال كند چون اينها بدون اشاره به پدر خوانده اين رژيم فقط دنبال اين هستند كه با ليست كردن مجموعه جنايات ملاها دست آويزى براى پرده آخر شورش ٥٧ پيدا كنند و انهم تجزيه و نابودى ايران،دوستان اين نام خليج جعلى كه از زبان ترامپ بيرون امد پرده اخر شورش ٥٧ است كه ميخواهند با نابود كردن نوچه هاى خود (ملاها)،ايران را نابود كنند مثل اينكه اين ابرقدرتها ناراحت هستند چرا ايران هم مثل بقيه تمدنها كه در گذار تاريخ نابود شدند،چرا ايران نابود نشد؟

دوستان دقيقا مثل فيلمهاى هاليودى كه در فيلم نامه نقش خوب و نقش بد هست ،نقش بد را به مزدوران خود يعنى آخوندها دادند و الان سكانس اخر هست كه شخصيت خوب فيلم يعنى خودشان وارد فيلم شوند و اژدهاى بد را ازبين ببرند،بدون اشاره به نام اينكه كى اين فيلم راكارگردانى مى كند و ترامپ بشود قهرمان فيلم نامه و ما ايرانى ها.وقتى در آبان ٥٨سفارتت امريكا توسط. عمال روس با خوشحالى انگلستان انجام شد اين دو بازيگر قديمى منطقه ايى با هم امريكا را از ايران بيرون كردند تا مثل سابق دست در دست هم به بلعيدن ايران ادامه بدهند مثل قرادادهاى تركمان چاى و گلستان و تقسيم ايران به دو بخش شمالى و جنوبى براى خود و بخش ميانى هم براى ايران،و اما چرا امريكا بعد از جريان گروگانگيرى به ايران حمله نكرد.

گرچه كه من موافق با حمله به ايران نبودم و نيستم فقط ميخواهم بدانيم دليل چه بود كه امريكا ٤٤٤روز اين اخرى را تحمل كرد،در واقع واشنتگن خود أسير لأبى هاى تمام كشورهاى هست كه در گذشته ابرقدرتها راز دست داده اند و شما مى ببينيد انگار امريكا فقط چهار سال يا هشت سال در دست امريكايى ها اداره مى شود و چهار يا هشت سال بعد كشور بدست دموكراتها كه به باور من بهتر از هر كمونيستى توانستند امريكا را به زير باشند و. و منافع روسيه را دنبال كنند.

در واقع دموكراتها شاخه نفوزى روسيه و گلوباليتها در واشنگتن هستند و حاضر بودند امريكا در جريان گروگانگيرى تحقير شود ولى خللى در جهت منافع روسيه و انگليس و كلا گلوبايستها نيفتد براى همين هم وقتى ريگان جمهورى خواه به سركار امد دستور به سرنگونى خمينى داد و وقتى كه سى آى اى فرانس شبكه تلويزيونى ايران را داخل خاك ايران هك كرد و پيام شاهزاده جوان ايران را از تلويزيون ايران پخش كردند به مدت ده دوازده دقيقه كه شاهزاده به زودى باز خواهد گشت و بعد از اين پيام بود كه بار ديگر كمونيستها گلوباليستها زخنه كرده در واشنگتن به ريگان پيامى تهديد آميز فرستادند كه به طرف تغيير رژيم خمينى نرو و با شليك به ريگان و كشتن يكى از محافظان ريگان پيام قاطعى به او فرستادند و او رامجبور به ادامه سياست مماسات با ر ژيم كنند تا هرچه بيشتر ايران را غارت كنند.

امروز هم وقتى تمام كلوپ كفتارهاى گلوباليست با هم يك صدا مقابل ترامپ ايستاده اند موضوع همان هست كه ترامپ نبايد به طرف مملكت تسخير شده ايران توسط كشورهاى كثيف روسيه و انگليس و فرانسه و المان و چين برود حتى به قيمت حذف ترامپ يا تهديد به كشتن او،دو ماه قبل وقتى خبر وجود سم در سيستم اكسيژن هواپيماى ترامپ را إعلام كردند دقيقا به همين دليل بود كه اورا تهديد كنند كه به طرف ايران نرود اين و براى همين هست كه رئيس جمهور فرانسه يك روز بعد از سخنرانى ترامپ إعلام مى كند قرار است بعد از ٤١ سال به تهران برود جهت حفظ منافع فرانسه در سرزمين به گروگان گرفته شده ايران همين فرانسوى ها به جمهورى اخوندى إعلام كردند كه شهروندان فرانسوى را در لبنان به گروگان بگيرد تا حزب سوسياليست به رهبرى ژاكشيراك برنده انتخابات شودو درمقابا امتياز كشتن مخالفان از جمله بختيار را بدست اورند.

آيا مى دانستيد بختيار يك ماه قبل قتل در مصاحبه ايى كه هنوز منتشر نشده گفته بود من به اين نتيجه رسيدم كه غرب به دنبال آزادى و دموكراسى در ايران نيست. آنها بختيار را در همكارى كامل با رژيم اخوندى كشتند ،بختيارى كه براى آزادى فرانسه برصد آلمان نازى جنگيده بود وحتى به گيو بختيار كميسر پليس پاريس هم رحم نكردندبه سخنان رضا ملك از بلند پايگان وزارت اطلاعات درفيلم زير توجه كنيد.

به همين دليل شما اين روزها مى بينيد تريزا مى با مكرمون فرانسوى و مركر آلمانى هروز به همراه پوتين در حال تماس تلفنى و نامه نگاره هستند و هندى كسينجر خرفت را تنها ساعتى مانده به سخنرانى ترامپ به كاخ سفيد فرستادند تا جلوى فروپاشى حكومت اخوندها رو بگيرند دشمنان واقعى ما اين كشورها هستند دوستان نه مشتى آخوند مزدور ما بايد در اجتماعات و إظهار نظرهايمان اين كشورها را مخاطب قرار بدهيم و اولتيماتم بدهيم كه در اينده ايران جايى نخواهند داشت چون اينها جنايتكارانه واقعى ملت ايران هستند.

photo_2017-10-16_23-54-24

ما بايد در آينده اين كثافتها را براى هميشه از كشور بيرون كنيم چون اينها بيشترين جنايات را بر عليه ملت بزرگ ايران انجام داده اند ،كشتن ٩ميليون ايرانى در جنگ اول جهانى با بوجود اوردن قحطى ،توسط انگلستان،تجزيه سرزمينى به وسعت دوبرابر ايران امروز طى ٢٠٠سال توسط انگليس و روسيه ،#اشغال نظامى ايران در جنگ اول و دوم جهانى و وارد كردن خسارات بيشمار به مردم ستم ديده ايران ،طراحى شورش ٥٧ ،وارد كردن خونهاى آلوده به ايدز به ايران در زمان جنگ توسط فرانسه و شخص لوران فابيوس وزير خارجه فرانسه به اسم خون هاى اهدى به جبهه ،فروش انواع جنگ افزار شيميايى به صدام توسط كمپانى هاى آلمانى فرانسوى و انگليسى ،و از همه مهمتر حمايت اين رژيم ضد بشرى در مجامع بين الملى ،همدستی در كشتار اپوزسيون ایران در خارج از کشور،اينها بخشى از جنايات اين كشورهاى كثيف و ضد بشرى هست ،ديگه بايد چى به سرمان بیارن كه بفهميم از كجا داريم ضربه مى خوريم.

ببينيد مجموعه كشورهاى شيطانى كه اين مصيبت را براى كشور ما طراحى كردند الان به دو دسته تبديل شده اند دسته اول امريكا و دسته دوم بقيه كشورها يعنى روسيه انگليس و فرانسه و آلمان و چين،آمريكا كه خود را بازنده فيلمنامه٥٧ مى بيند، چون بازيگران قديمى منطقه ايى(روس و انگليس)امريكاى تازه پيوسته به جمع ابرقدرتها بعد جنگ دوم جهانى را با لگد از ايران بيرون كردند،(با حمله به سفارت امريكا در شورش ٥٧)وانگلستان و روسيه كه از ديرباز استعمارگران منطقه بشمار مى رفتند ،وقتى انگلستان جنگ دوم جهانى را با زيركى امريكايى ها باخت و از حلقه ابرقدرتهاى جهانى حذف شد،(امريكا با دخالت نكردن در جنگ دوم جهانى اجازه داد هيتلر انگلستان را نابود كند و بزير بكشد) به همين دليل امريكا وارد جنگ دوم جهانى نشد و كنارى ايستاد و تماشا كرد و هر انچه كه انگلستان از قرن ١٦ ميلادى به بعد با استعمار كشورهاى جهان جمع كرده بود را در جنگ از دست داد و چرچيل همه مستعمرات را در چمدانى چرمى تقديم آمريكايى ها كرد تا انها را مجاب به مشاركت در جنگ جهت جلوگيرى از نابودى انگلستان كند .

آمريكايى ها سرمست از اين پيروزى و اينكه دشمن ديرينه امريكا يعنى انگلستان نابود شده بود، تمام غنائم بعد از جنگ رو بردند و خود را به عنوان ابرقدرتها نو ظهور معرفى كردند،انگلستان تمام انچه را كه در بيش از سه قرن جمع آوردى كرده بود از كف داده بود و با دندان قروچه منتظر روزى بود كه امريكا را در سرزمينى به لجن بكشد،در دهه چهل ميلادى سهم انگلستان از نفت ايران و خاورميه چيزى حدود هشتاد درصد بود و در يكى دو دهه بعد از جنگ جهانی دوم انگلستان جاى خود را به امريكا داده بود و سهم انگلستان از نفت خاورميانه به زير بيست درصد رسيده بود روباه پير منتظر فرصت بود و فرصت را براى بيرون راندن امريكا از منطقه در همراهى با روسيه ميديد رفيق و يار غار دوران قديم ميديد و به همين منظور هم در انقلاب ٥٧هر دو كشور خوشحال بودند كه امريكا را توانستند بودند از از منطقه مهم خاورميانه با لگد بيرون كنند و تا الان هم روس وانگليس و فرانسه و المان و چين اجازه بازگشت امريكا را به ايران نمى دهند دليل اينكه اينهمه اين چند كشور بر سر قضيه ايران. با امريكا در دو جبهه متفاوت هستند همينه

ادامه دارد

آگهی‌ها

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.