مسبب جنگ ایران و عراق چه کسی بود؟

مسبب جنگ ایران و عراق چه کسی بود؟حقایقی که درباره جنگ خانمانسوزی که اتفاق افتاد و هرایرانی باید بداند را در این ویدیو ببینید و لطفن منتشر کنید .

KhomIrqGhiam

آگهی‌ها