مخفي شدن احمدي نژاد

 

HTML tutorial

#خبر_فوری 🔴احمدی نژاد پنهان شد 🔷🔸حسب دستور قضایی مبنی بر بازداشت احمدی نژاد ، ضابطین قضایی متوجه مخفی شدن احمدی نژاد شدند . 🔸تاکنون اطلاعی از محل اختفای او بدست نیامده است.

آگهی‌ها