ماهي قرمز نوروز

 

HTML tutorial

لطفا به نقاشی زیر توجه کنید: در دورانی که کمال الملک این نقاشی سمبلیک را از نوروز کشیده خبری از ماهی قرمز نیست!

آگهی‌ها

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.