كيفيت اموزش در مملكت بحران زده ايران.

 

HTML tutorial

پسری که زیر پل به کودکان یتیم خواندن و نوشتن یاد میدهد.

این عکس باید کل فیسبوک را پر کنه.
هر اشتراک مساوی با قدردانی و حمایت

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.