فیلم چاپلوسی امام جمعه مشهد علم الهدی در مقابل شاهنشاه سال ۱۳۵۴

فیلم امام جمعه مشهد علم الهدی در سال ۱۳۵۴:از طرف جامعه روحانیت در مقابل خدمات شاهنشاه آریامهرسر تعظیم فرود می‌آوریم

آگهی‌ها