فیلم پخش نشده ی جلسه سپردن وصیّتنامه خمینی به آستان قدس و خبرگان – 19 آذر 1366

 
HTML tutorial

 

 

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.