فیلم اعتراف #خمینی به یک دروغ بزرگ!

«دعوای ما برای خدا نیست، دعوای مسوولان کشور برای خدا نیست»، او اعتراف می‌کند که همه دعواها برای کسب قدرت است و خدا، اسلام و مردم فقط بهانه‌اند!

آگهی‌ها