شهبانو فرح پهلوی : بسیاری هنوز درباره شوهر من (شاهنشاه محمدرضا پهلوی) حرف می‌زنند. این به من انرژی و امید می‌دهد

 
HTML tutorial

 

19030603_1346385485396816_5103986129566139809_n

بسیاری هنوز درباره شوهر من (شاهنشاه محمدرضا پهلوی) حرف می‌زنند. این به من انرژی و امید می‌دهد که مردم در کوچه و خیابان‌های ایران به یاد زمان حکومت شاهنشاهی هستنند.
خیلی از جوانان بویژه آنان که پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند از طریق شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و اینترنت با حال و هوای دوران پهلوی در ایران آشنا شده‌اند و در این‌باره آموخته‌اند؛ آن‌ها می‌دانند که چه اتفاقاتی در کشورشان افتاده تا به شکل امروزی درآمده و پدر و مادرهای‌شان را مسئول وضعیت بوجود آمده فعلی می‌دانند و آنان را به همین خاطر سرزنش می‌کنند
شهبانو فرح پهلوی

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.