شاهزاده رضا پهلوی: چرا ایران هرگز سوریه نمی‌شود

دماوند، در حالی که برخی چهره‌های سرشناس اصلاح طلبان در ایران همزمان با اقتدارگرایان، درباره سوریه‌ای شدن ایران در پی اعتراضات سراسری می‌گویند؛ شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده که «ایران هرگز سوریه نمی شود».

او در توییتر نوشت: «باور دارم که با آن هممیهن بلوچ و کرد که فریاد جانم فدای ایران سر می‌دهد و آن کارگر اهوازی و کشاورز اصفهانی که «رو به میهن، پشت به دشمن» می‌ایستد، ایران هرگز سوریه نمی‌شود. ما از هر قوم، زبان، جنسیت، عقیده که باشیم همه یک دشمن مشترک داریم و در کنار هم ایرانمان را از او پس می‌گیریم.»

شاهزاده رضا پهلوی خطاب به کسانی که مردم را از سوریه‌ای شدن ایران می ترسانند، افزود: «رژیم از مرگ و ویرانی در منطقه استفاده می‌کند تا ایرانیان را ترسانده به سکوت و تسلیم بکشاند. ما به خاطر اینکه ایران مثل سوریه نیست، به رژیم اعتبار نمی‌دهیم؛ [برعکس] ما رژیم را برای آنچه بر سر سوریه آمده، مقصر می‌دانیم. ما آتش‌افروز را با آتش‌نشان اشتباه نمی‌گیریم.»

مصطفی تاجزاده، معاون وزارت کشور در دولت محمد خاتمی و از سرشناس ترین چهره های اصلاح طلبان، از جمله افرادی است که در ماه های اخیر و در مخالفت با سرنگونی جمهوری اسلامی پس از خیزش دی ماه مردم ایران، درباره سوریه ای شدن کشور هراس افکنی می کند.

تاجزاده از جمله چهارم بهمن ۱۳۹۶ در توییتر با هشتگ #سوریه_شدن نوشته بود: «هر ایرانی مخالف سوریه شدن ایران باید قاطعانه به “یک: کاربرد خشونت در هر شکل آن؛ دو: دخالت خارجی در امور کشور؛ خاص‌ گرایی دیگر ستیز در همه اشکال دینی، مذهبی، قومی، جنسیتی و …آن توسط حاکمیت یا منتقدانش نه بگوید و توسل جستن هر فرد و گروهی به آنها را صریحا محکوم کند.» اما کاربران توئیتر انتقادات متعددی را به این اظهارنظر وی منتشر کردند که اینجا قابل مشاهده است.

بسیاری از دیگر چهره های اصلاح طلب و جوانان این جریان نیز مسئله مشابهی را طرح می کنند.

این در حالیست که حتی سعید حجاریان که از او به عنوان تئوریسین جریان اصلاحات نام برده می شود، با رد این مسئله گفته که «نفس ادعای سوریه ای شدن ایران» از «ناخودآگاه ترس‌خورده اصلاح‌طلبان و ناتوانی آنها از مواجهه با بن‌بست و استیصال سیاسی پرده بر می‌دارد.»

آگهی‌ها