شاهزاده رضا پهلوی: وظیفه‌ام را ایجاد وحدت و هماهنگی در جامعه می‌دانم

در موقعیت حساس کنونی که شماری در داخل و خارج ایران معتقدند نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، وظیفه اپوزیسیون چیست و چه نقشه راهی برای گذر از این مرحله دارد. گفت‌وگوی دویچه‌وله فارسی با شاهزاده رضا پهلوی

 شماری از ناظران و تحلیل‌گران سیاسی حتی در داخل ایران معتقدند نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. برخی حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و می‌گویند ایران در حال فروپاشی است.

آنچه اما همه بر سر آن توافق دارند، بزنگاهی است که ایران در آن قرار گرفته است. از یک سو تهدیدهای خارجی مثل خروج آمریکا از برجام و خطر رویارویی نظامی با اسرائيل یا آمریکا و از سویی دیگر مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی ایران تا جایی پیش رفته‌اند که برخی، از آنها به عنوان “ابر بحران” یاد می‌کنند.

نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در این بزنگاه تاریخی چه می‌توانند بکنند؟ چه باید بکنند؟ نقشه راه آنها برای گذار از این مرحله چیست؟

شاهزاده رضا پهلوی در گفت‌وگوی اختصاصی با دویچه‌ وله فارسی می‌گوید وظیفه‌ای که در این مرحله برای خودش قائل است، ایجاد وحدت، هماهنگی و یک‌صدایی در جامعه ایران است. او می‌گوید به هیچ‌وجه اعتقادی به رهبری فردی و فردگرایی ندارد و می‌خواهد میان جریان‌های مختلف سیاسی هم‌فکری ایجاد کند.

رضا پهلوی معتقد است مردم ایران به قیمت جانشان مبارزه می‌کنند و این وظیفه نخبگان است که این را بی‌جواب نگذارند. او می‌گوید اکنون توپ در زمین نخبگان است. تاکید او برای گذار از این مرحله، استفاده از راهکار نافرمانی مدنی است.

آگهی‌ها