دیکتاتور لجوج‌ترین و کینه‌ورزترین مردم است نسبت به خلق!

طالقانی در سخنرانی به بررسی آزادی در اسلام می‌پردازد و ویژگی‌های استبداد دینی در به خدمت گرفتن دین علیه آزادی مردم را شرح می دهد.

images
در این سخنرانی آیت الله طالقانی تأکید می‌کند دیکتاتور دین را به استخدام می‌گیرد! شرف و انسانیّت را به استخدام خود می‌گیرد. دروغ می‌گوید. فریب می‌دهد. خدا را شاهد می‌گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملت هستم. ولی روحیه‌اش لجوج‌ترین و کینه‌ورزترین مردم است نسبت به خلق! وقتی سوار کار نشده وعده می‌دهد. وقتی سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی کند.این خاصیت یک دیکتاتور است!

«..به همین منوال پیش برود مستبدین و مستبدهایی بر همۀ ما مسلط خواهند شد. این محیط سحن.. این محیط آزادی را اگر قدردانی نکردیم و محیط عقده‌گشایی.. محیط عناد.. به‌هم‌ریختگی و موضع‌گیری قرار دادیم، همان‌طوری‌که قرآن در این آیات اشاره می‌کند نتیجه‌اش پیدا شدن مستبدینی است. همان‌طور که در تاریخ گذشته‌مان بوده است و در تمام ادوار تاریخی، دیگر رحم به صغیر و کبیرمان نخواهند کرد. در چنین محیطی است که یک انسان خودخواهی و در عین حال باهوش و زرنگی سر بیرون می‌آورد. از چه راه مردم را می‌فریبد از طریق وعدۀ آب و نان.

“وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا” دقت کنید بعضی از مردم‌اند که وقتی با شما مواجه می‌شوند سخنرانی می‌کنند و شعار می‌دهند گفتۀ آن‌ها شما توده‌های مردم را فریفتۀ خود می‌کند. وعدۀ آب و نان، وعدۀ مسکن وعدۀ آسایش در چنین محیطی. این انسان برای رسیدن به هدف همه‌جور وسیله را توجیه می‌کند. دین را به استخدام می‌گیرد، شرف و انسانیت را به استخدام خود می‌گیرد. دروغ می‌گوید، فریب می‌دهد. خدا را شاهد می‌گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملت هستم “وَ يُشْهِدُاللَّهَ عَلى ما فى قَلْبِهِ” خدا را شاهد می‌گیرد برای اینکه من می‌خواهم این مملکت را نجات بدهم.. یه “رضا خان”‌ای یه “آریا مهر”ای و امثال این‌ها.. “وَ هُوَ اَلَدُّالْخِصامِ”. ولی روحیه‌اش لجوج‌ترین کینه‌ورزترین مردم است نسبت به خلق. تا وقتی که سوار کار نشده است وعده می‌دهد. همین که سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی‌کند..»

✨ این سخنرانی مهم کمتر از یک ماه قبل از وفات آیت‌الله‌طالقانی ایراد شده

آگهی‌ها