خمینی می‌گوید که وی انقلاب را «براى رفاه و بهتر شدن زندگى مردم ايران» انجام نداده

 
HTML tutorial

آگهی‌ها