خانواده پهلوی از دریچه دوربین هوگو واسال

 
HTML tutorial

خبرگزاری آلمان عکس‌های قدیمی در آرشیو خود را به‌طور مرتب دیجیتالیزه می‌کند. هوگو واسال، عکاس فرانسوی سال‌ها خانواده سلطنتی ایران را همراهی و از آن‌ها عکسبرداری کرده است.39497481_303.jpg39497561_303.jpg39497647_303.jpg39497753_303.jpg39497815_303.jpg39497893_303.jpg39497975_303.jpg39498111_303.jpg39498191_303.jpg39498461_303.jpg39498529_303.jpg39498595_303.jpg39498691_303.jpg39498759_303.jpg39498787_303.jpg39498868_303.jpg39502469_303.jpg39502569_303.jpg39502699_303.jpg

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.