ترانه وقت براندازی شده، هدیه مرجان زیبا وخردمند به انقلاب ملی ایران

 

HTML tutorial

ترانه وقت براندازي شده با صداي مرجان زيباوخردمند، كه خودش مورد شكنجه هاي دهه ٦٠وافع شد حرف آخر را زده وكار نيمه كاره را تمام كرده است. ببينيد و بشنويد ولذت پيروزي را ببريد! منصور اسانلو

آگهی‌ها