برنامه هاي تجزيه طلبان.

 

HTML tutorial

این یک شرکت تجاری نیست،بلکه حزب سیاسی است که برای تجزیه ایران در قالب پیامهای مخابراتی فعالیت میکند.
فقط پرچم پان ترکیستی(هلال متداخل)برای فهم اهداف آنها کافیست.
البته،ما اجازه نمیدهیم
@_3🇮🇷

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.