اعداد روي بطري هاي پلاستيكي

 

HTML tutorial

🔺بطریهایی که عدد ۱، ۳ و ۷ و یا PC و PVC زیرشان درج شده یک بار مصرفند(ین نوع پلاستیکها به مرور مواد سمی تولید میکنند) و اونایی که عدد ۲ و ۴ و ۵ و PP زیرشان درج شده چند بار مصرفند

آگهی‌ها