اجراي اينترنت ازاد در ايران

 

HTML tutorial

✔ امریکا مجوز اینترنت آزاد را برای ایران صادر کرد دفتر کنترل دارایی های خارجی امریکا (اوفک) به شرکت ها مجوز داد تا در ایران اینترنت رایگان دایر کنند. ‎

آگهی‌ها